பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

One Comment

  1. A.PONKUMAR

    எம் தலைமுறையோடு இந்த தமிழினம் அழிந்து விடும் என்று கலங்கினேன். ஆனால் அண்ணன் சீமானை பார்த்த பிறகு தமிழினம் நீடுழி வாழும் என்ற நம்பிக்கை வந்து விட்டது.

Comments are closed.

©2020 ஆக்கமும் பராமரிப்பும்: நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு