பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

One Comment

  1. Deepak

    நான் உங்கள் கட்சியை சேர்ந்தவன் இல்லை இருப்பினும் உங்களின் வேலைகள் செயல்பாடுகள் பிடித்துள்ளது!!! கொளத்தூர் பெரியார் நகர் பகுதி மற்றும் ஜி.கே.எம் காலனி பகுதியில் தங்களின் கட்சி வேலைகள் அனைவரிடமும் செல்லும் படியானதாக இல்லை… அதில் கவனம் செலுத்தினால் கொஞ்சம் மக்களிடம் நீங்கள் முன்னேறி செல்லலாம்….

Comments are closed.

2019 ஆக்கமும் பராமரிப்பும் நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு