உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-ஆலந்தூர் தொகுதி

1

ஆலந்தூர் தொகுதி சார்பாக நந்தம்பாக்கம் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் 27.2.2020 அன்று நடைபெற்றது.