உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்- பல்லடம் தொகுதி

0
பல்லடம் சட்டமன்றத் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக
பனப்பாளையம் பச்சாபாளையம் என்.ஜி.ஆர். சாலை
ஆகிய மூன்று பகுதிகளில் 12-01-2020 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.