பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

One Comment

  1. Rajalakshmi

    அண்ணா, 07/04/2017 வ.உ.சி நகரில் நடந்த பரப்புரையில் என் குழந்தையை உங்கள் மடியில் அமர்த்தி கொண்டீர்கள். அதன் புகைபடம் எனக்கு கிடைக்குமா? ஆவலுடன்.. ராஜலட்சுமி

Comments are closed.

2019 ஆக்கமும் பராமரிப்பும் நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு