பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

One Comment

  1. Arumugam.j

    இனம் இனத்தையே சேரும்….
    எளிய மக்களின் தோழனாய் நிற்கும் அண்ணன் சீமானை நான் வியந்து நோக்குகிறேன்…
    30வயதில் இந்த தூய அரசில் பயணத்தை நீங்கள் தொடங்கியிருப்பீர் எனில் ஈழம் பிறந்திருக்கும் , தமிழகம் மற்றுமொரு சிங்கப்பூராய் சிறந்திருக்கும்…
    கனவு இன்னும் மிச்சமிருக்கிறது அதை நிஜமாக்குவோம் நாம் தமிழராய் உங்களின் கரம் பிடித்து….

Comments are closed.

2019 ஆக்கமும் பராமரிப்பும் நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு