பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

One Comment

  1. குமார், சோழிங்கநல்லூர் தொ கு தி

    இனிய உறவுகளே,
    இல்லத்தில் உள்ள பெண்களை ஓட்டு போட வைக்கணும் ஏன் எனில் பல பெண்கள் மற்றும் சீ ல ஆண்கள் யாரு ஆட்சிக்கு வந்தால் என்ன என்று ஓட்டு போடாத அணைத்து மக்கள் வோட் போடவைப்பது நமது தலையால கடமை
    நாம் தமிழர்

Comments are closed.

©2020 ஆக்கமும் பராமரிப்பும்: நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு