பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

One Comment

  1. க.மணிகண்டன்

    அருமை
    இதை மாதிரி செயல்பட்டல் ஆர்.கே நகர் மட்டும்மல்ல 2021 சட்டபேரவை தேர்தலிலும்
    நாமே வெற்றி பெருவொம்

Comments are closed.

2019 ஆக்கமும் பராமரிப்பும் நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு