பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

One Comment

  1. இரா.கல்யாணசுந்தரம்

    இன்று நான் , நான் தமிழர் கட்சியின் உறுப்பினராக என்னை இணைத்து கொண்டேன் , என்னுடன் நூறுபேர்களை உறுப்பினராக இணைத்து கொண் டுறுக்கிறேன்.

Comments are closed.

©2020 ஆக்கமும் பராமரிப்பும்: நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு